خبرنامه گروه الرافدین

معرفی

گروه الرافدین، مجموعه‌ای عراقی و ارائه‌دهنده خدمات مدیریت صادرات در منطقه خاورمیانه است. این مجموعه علاوه بر دفتر مرکزی بغداد، در کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، سوریه و غیره نیز  دارای دفاتر رسمی است.

شماره صفر

شماره 1- اردیبهشت 1399

شماره 1- فروردین 1399

شماره 1- خرداد 1399

شماره 1- اردیبهشت 1399

شماره 1- فروردین 1399

شماره 1- خرداد 1399

شماره 1- اردیبهشت 1399

شماره 1- فروردین 1399

شماره 1- خرداد 1399

شماره 1- اردیبهشت 1399

شماره 1- فروردین 1399

شماره 1- خرداد 1399

شماره 1- اردیبهشت 1399

شماره 1- فروردین 1399

شماره 1- خرداد 1399

شماره 1- اردیبهشت 1399

عضویت در خبرنامه

برای دسترسی سریعتر به اطلاعات و اخبار مربوط به کشورهای ارائه خدمت میتوانید از طریق ارسال ایمیل خود آگاه شوید.