شرکت صحت صنعت رفیع

مشتریان

شرکت صحت صنعت رفیع که فعالیت تولیدی خود را تحت برند «رفیع» انجام می‌دهد در گام نخست اقدام به تولید قرص نمک صنعتی جهت استفاده در دستگاه‌های تصفیه آب و در گام بعدی تولید محلول ضدعفونی کننده بیمارستانی کرده‌ است. شرکت رفیع در سال 1397 موفق به اخذ رتبه دانش‌بنیان، برای دستگاه تصفیه آب (RO) شد.

تجهیزات پزشکی، بهداشتی و صنایع وابسته

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

صنایع غذایی

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

تجهیزات صنعتی

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

خودروسازی و صنایع وابسته

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

صنایع فنی و مهندسی

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

صنعت برق

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

فناوری اطلاعات

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

لوازم خانگی و اقلام اداری

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

مصالح ساختمانی

سند چشم‌انداز شرکت صحت صنعت رفیع، تولید دستگاه‌های پزشکی مطابق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه آن به بازار داخلی و در مراحل بعدی صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است. این شرکت در نظر دارد با ایجاد هاب تولیدی و تجاری، زمینه مساعد را جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای خاورمیانه فراهم کند.